Om gården

Hauger gård er en godkjent 4H-gård og en godkjent Inn på Tunet gård med følgende tilbud:

  • pedagogisk tilrettelagte besøk for barnehager, skoleklasser, SFO-grupper og andre
  • bursdagsselskaper
  • juletrehenting med bålkos, kjøring med hest og vogn eller slede og selvhugging av tre,  de siste helgene før jul
  • gårdsuker i sommerferien
  • tilpasset undervisning til enkeltelever
  • 27 da eid (+ 62 da leid) dyrket mark for gressproduksjon til beiter og dyrking av eget grovfor (og noe salg)
  • 282 da skog til produksjon av juletrær, ved til eget bruk og tømmeravvirkning
Vending av høy må til
Vending av høy må til

Besøksgård med mye moro for liten og stor