SFO-grupper

barnebesøk

Vi har et eget opplegg for barn som går på SFO.

Programmet foregår på ettermiddagen, 2 timer en dag pr uke og  over 4 – 8 uker. Ta kontakt hvis dette er noe for din skole.

 

Si oss hvem du er
hvordan vi skal kontakte deg
og litt om hvor mange dere er og hvilken dato som er aktuell
Regn ut det manglende tallet og skriv det her:
* må fylles ut hvis vi skal få rede på hvem og når

Besøksgård med mye moro for liten og stor