Dyra på gården

4 katter: Juno, Katla, Mio og Lurifaks

 

Lurifaks, Juno, Katla og Mio får maten sin på kattehylla.
Lurifaks, Juno, Katla og Mio får maten sin på kattehylla.

IMG_7227

IMG_7160

7 hester: 2 oppstallede og 5 egne

 

Vi har produksjonsdyr av sau, geit, gris, høns, and og kanin

IMG_4445

Sauene er ute og beiter i sommerhalvåret

Hugin og Munin kjøpes som smågris og blir slaktet etter 6 mnd

Vi kjøper inn 2 smågris som blir slaktet ved ca 6 mnd alder

I geitegården bor Raggi og Ralf. Utpå våren fødes det geitekillinger
I geitegården bor Raggi og Ralf. Utpå våren fødes det geitekillinger
Vi har ca høner og noe haner og innimellom noen kyllinger
Vi har ca 20 høner, et par haner og innimellom noen kyllinger
Fru And og Herr Andrikk har av og til andunger
Fru And og Herr Andrikk har av og til andunger

 

 

Besøksgård med mye moro for liten og stor